Warning: ob_start(): function 'security_update' not found or invalid function name in /kardiokonf.pl/templates/themes/default.php on line 1
strona główna - NIEWYDOLNOŚĆ KRĄŻENIA – EPIDEMIĄ XXI WIEKU

 

Szanowni Państwo, 

 

Z prawdziwą przyjemnością chcielibyśmy zaprosić Państwa na uroczystą Konferencję,

zorganizowaną dla uczczenia Jubileuszu działalności zawodowej i naukowej Profesora Michała Wierzchowieckiego.

 

W ostatnich 20 latach Profesor poświęcił się bez reszty problemom niewydolności serca.

 

Opracowany przez Niego nowy model opieki nad chorymi z niewydolnością serca, prezentowany na wielu konferencjach

krajowych i zagranicznych, uznany został za wzorcowy w skali kraju.

 

W czasie Jubileuszowej Konferencji, zaprezentowany zostanie przegląd najnowszych poglądów dotyczących epidemiologii,

patogenezy, rozpoznawania i leczenia niewydolności serca. Przedstawione będą najnowsze wytyczne postępowania,

niezwykle pomocne w codziennej praktyce lekarskiej.

 

Serdecznie zapraszamy,

 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Szyszka

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji

ORGANIZATORZY:
Katedra Kardiologii Uniwersytetu Medycznego
im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Oddział Poznański Polskiego Towarzystwa
Kardiologicznego
PATRONAT HONOROWY:
JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
prof. dr hab. med. Jacek Wysocki

Prezydent Miasta Poznania
Ryszard Grobelny
KONTAKT W SPRAWACH
ORGANIZACYJNYCH:
PATRONAT MEDIOWY:
ARNEV.net & Quick.Cms